درخواست کنسرت کرمانشاه بدون نوبت بود رد شد/ کنسرت مجوزداری لغو نشده است

درخواست کنسرت کرمانشاه بدون نوبت بود رد شد/ کنسرت مجوزداری لغو نشده است

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با صدور بیانیه ای درباره شایعات لغو اجرای یک کنسرت، تصریح کرد: موسسه برگزارکننده کنسرت بدون هماهنگی و عدم رعایت نوبت، اقدام به برنامه‌ریزی کرده بود که صرفا درخواست موسسه رد شده و هیچ کنسرت مجوزداری لغو نشده است.