درس آزادگی همچون طواف خانه خدا 

درس آزادگی همچون طواف خانه خدا 

پنج شنبه ۰۴ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- «بیت عتیق» یکی از اسامی کعبه است و امام باقر (ع) فرمود که این خانه را بیت عتیق نامیده‌اند؛ «چون خانه‌ای آزاد از مردم است و هیچ کس مالک آن نیست».