دریافت مالیات از کتاب‌فروشان توازن عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد

دریافت مالیات از کتاب‌فروشان توازن عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- به گفته مدیر کتاب‌فروشی «کتابشار» وقتی خرده فروش‌ها از بین بروند توازن عرضه و تقاضا به هم می‌ریزد و تعداد زیادی از فرصت‌های شغلی از بین می‌رود، این روند ممکن است بر اثر دریافت مالیات در شرایط سخت اقتصادی در بخش کتاب‌فروشان نیز رخ دهد.