در روز قدس با دعا برای آزادی قدس شریف یاد مردم مظلوم فلسطین را پاس می‌داریم

در روز قدس با دعا برای آزادی قدس شریف یاد مردم مظلوم فلسطین را پاس می‌داریم

دوشنبه ۰۱ مرداد - ورزش

رییس جمهور با اشاره به افتتاح طرح‌های ملی وزارت‌خانه‌های علوم و آموزش و پرورش در شصت و ششمین هفته از پنج‌شنبه‌های افتتاح، گفت: این افتتاح‌ها نشان داد که کشور ما در طول ۸ سال، حرکت و پیشرفت خوبی در زمینه علم و دانش داشته و رسیدن از رتبه ۲۱ به رتبه ۱۵ جهانی به این معنی است که دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی ایران فعال و پویا هستند.