در سفر وزیر فرهنگ به همدان چه گذشت؟تحقق عدالت فرهنگی، کلیدواژه سفر اسماعیلی به استانها

در سفر وزیر فرهنگ به همدان چه گذشت؟تحقق عدالت فرهنگی، کلیدواژه سفر اسماعیلی به استانها

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

همدان- ایرنا- تحقق عدالت فرهنگی همان هدفی است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نیل به آن سفرهای استانی را در پیش گرفته و سفر وی به همدان مصداق بارز این کلیدواژه مهم است که برای مردمان دیار الوند دلخوشی بزرگی محسوب می شود.