در سوگ قاسم آهنین‌جان

در سوگ قاسم آهنین‌جان

شنبه ۲۶ خرداد - اقتصادی

محمدباقر کلاهی اهری در پی درگذشت قاسم آهنین‌جان شعری را در پنج وادی به روان او تقدیم کرده است.