در سوگ قاسم آهنین‌جان

در سوگ قاسم آهنین‌جان

سه شنبه ۰۱ اسفند - اقتصادی

محمدباقر کلاهی اهری در پی درگذشت قاسم آهنین‌جان شعری را در پنج وادی به روان او تقدیم کرده است.