در مصائب تبلیغ کتاب

در مصائب تبلیغ کتاب

شنبه ۰۴ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- تبلیغ کتاب واقعا سخت است. تبلیغ کتاب با بسیاری از کالاهای دیگر تفاوت ماهوی دارد. اگر با نگاه اقتصادی هم بخواهیم به کتاب نگاه کنیم و آن را به عنوان یک کالا به فروش برسانیم بهرحال اتفاقی باید بی‌افتد که با سایر کالاها تفاوت دارد؛ اینکه برای تبلیغ یک کالا شما باید محصول خود را معرفی کنید.