دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان و طلب کمک از خدا برای انتخاب‌های درست زندگی

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان و طلب کمک از خدا برای انتخاب‌های درست زندگی

پنج شنبه ۳۱ خرداد - اقتصادی

در دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان آمده است: «خدایا کاری کن که من با افراد خوب موافقت کنم. هر کسی انسان را یاد خدا نمی‌اندازد و حتی هر عالمی هم یاد خدا را زنده نمی‌کند. از امام صادق(ع) سوال کردند که آیا اینکه نگاه کردن به عالم عبادت است، صحت دارد؟ و امام در پاسخ فرمودند که کلیت ندارد. نگاه کردن به صورت عالمی عبادت است که تو را به یاد خدا بیندازد.»