دعوت از دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی برای یاری رسانی در بیمارستان‌ها

دعوت از دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی برای یاری رسانی در بیمارستان‌ها

سه شنبه ۳۰ شهریور - سیاست

دانشگاه علوم پزشکی تهران همزمان با شیوع موج پنجم کرونا ویروس از داوطلبان رشته های علوم پزشکی برای یاری رسانی در بیمارستان‌های این دانشگاه دعوت کرد.