دلار عقب رفت

دلار عقب رفت

یکشنبه ۰۵ تیر -

ارزش دلار مقابل بیشتر ارزهای مهم کاهش یافت.