دلار عقب رفت

دلار عقب رفت

پنج شنبه ۰۳ اسفند -

ارزش دلار مقابل بیشتر ارزهای مهم کاهش یافت.