دلخوش: تربیت نسل جدید مدیریتی از مصادیق «مردمی بودن» مسئولان است

دلخوش: تربیت نسل جدید مدیریتی از مصادیق «مردمی بودن» مسئولان است

پنج شنبه ۰۴ مرداد - ورزش

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی تربیت نسل جدید مدیر در کشور را از مصادیق مردمی بودن و مردمی ماندن مسئولان عنوان کرد و گفت: امروز با عدم وجود مدیران توانمند و قوی مواجهیم به گونه‌ای که در برخی شهرها زمانی‌که می‌خواهیم برای دستگاهی مدیر انتخاب کنیم، فردی وجود ندارد.