دلیل ناامنی و فقر در منطقه، اسرائیل است

دلیل ناامنی و فقر در منطقه، اسرائیل است

پنج شنبه ۰۴ مرداد - سیاست

یک فعال مذهبی و رسانه ای گفت: دلیل واقعی ناامنی منطقه، فقر در آن، وجود درگیری های مختلف بین نژادها و فرقه ها در منطقه و حتی گاهی اوقات وقوع جنگ در آن، وجود بد و شرور اسرائیل در منطقه است.