دوری از رحمت الهی به چه قیمتی؟

دوری از رحمت الهی به چه قیمتی؟

دوشنبه ۰۷ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- یک کارشناس مذهبی گفت: خدا رفتارهای گناه‌آلود انسان را دوست ندارد و این امر موجب خشم و غضب الهی می‌شود که در واقع همان دوری از رحمت الهی است.