دوز مناسب “سلنیوم” برای سالم ماندن بدن

دوز مناسب “سلنیوم” برای سالم ماندن بدن

یکشنبه ۰۲ مهر - سیاست

بدن انسان برای درست کار کردن، به عناصر معدنی مختلفی نیاز دارد که بایستی در سطح معینی فراهم باشند. محققان کشور در مطالعه‌ای علمی پژوهشی نقش یکی از این عناصر به نام سلنیوم را بررسی کرده و توصیه‌هایی برای دوز مصرفی آن ارائه کرده‌اند.