دولت برای اقناع عمومی از زبان هنر و هنرمندان استفاده کند

دولت برای اقناع عمومی از زبان هنر و هنرمندان استفاده کند

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- شاعر، نویسنده و پژوهشگر با اشاره به موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مستیقم یارانه به مردم، گفت: دولت باید برای اقناع افکار عمومی و اجرای سیاستگذاری‌های خود از زبان هنر و هنرمندان استفاده کند.