دیدار هیأت عالی رتبه انجمن آثار و مفاخر ایران با فرهیختگان تاجیکستان

دیدار هیأت عالی رتبه انجمن آثار و مفاخر ایران با فرهیختگان تاجیکستان

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- هیات عالی رتبه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به دعوت رئیس آکادمی ملی علوم تاجیکستان وارد دوشنبه شد.