رادیو با نجوای عارفان به استقبال عرفه می‌رود

رادیو با نجوای عارفان به استقبال عرفه می‌رود

پنج شنبه ۰۴ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- روز عرفه از ایام پرفضیلت سال است که به عنوان روزی ویژه برای بخشایش گناهان و استجابت دعا معرفی شده است، شبکه های مختلف رادیویی هم در این روز همراه با دل مخاطبان با پخش ویژه برنامه های متعدد این روز را گرامی می دارند.