راه‌های مدیریت مصرف آب در روزگار کم‌آبی ‌

راه‌های مدیریت مصرف آب در روزگار کم‌آبی ‌

دوشنبه ۰۱ مرداد -

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران با اشاره به شرایط کم‌بارشی و احتمال مواجهه با کمبود منابع آب در تابستان سال جاری ‌گفت: دستگاه‌ها باید با همکاری و اتخاذ راهکارهایی در زمینه‌های کشاورزی، صنعت و فضاسازی شهری مصرف آب را کاهش دهند.