راه اندازی بیش از ۱۴ هزار صفحه انتخاباتی برای نامزدها در ایران‌صدا 

راه اندازی بیش از ۱۴ هزار صفحه انتخاباتی برای نامزدها در ایران‌صدا 

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- رسانه ملی با هدف رقابتی کردن انتخابات ۱۱ اسفند بر بستر رسانه‌های نوین و با بهره گیری از ابزارهای فناورانه، سامانه تبلیغات و معرفی صوتی نامزدها؛ ایران‌صدا را ویژه انتخابات راه اندازی کرد.