رای اولی ها درباره شوق و احساس خود برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ می نویسند

رای اولی ها درباره شوق و احساس خود برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ می نویسند

سه شنبه ۰۱ اسفند -

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش از راه اندازی پویش دانش آموزان رای اولی خبر داد و گفت: مهلت ارسال آثار به این پویش تا آخر خرداد ماه جاری خواهد بود.