رحیمی: رئیس جمهور منتخب از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور استفاده کند

رحیمی: رئیس جمهور منتخب از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور استفاده کند

سه شنبه ۰۵ مهر - ورزش

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس بر ضرورت استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور توسط رئیس جمهور منتخب تاکید کرد.