رسانه‌ها گرفتار اعمال سلیقه نهادها هستند/ حتی نمی‌توانند مردم را سرگرم کنند

رسانه‌ها گرفتار اعمال سلیقه نهادها هستند/ حتی نمی‌توانند مردم را سرگرم کنند

پنج شنبه ۰۳ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- پیشکسوت عرصه رسانه معتقد است که رسانه‌ها گرفتار اعمال سلیقه اشخاص و نهادها هستند و این موضوع کارکرد آنها را مخدوش می‌کند و لازم است مانع اعمال فراقانونی در رسانه‌ها شد.