رسانه‌ها اولویت ذهنی مخاطبان را به سمت بهره‌وری هدایت کنند

رسانه‌ها اولویت ذهنی مخاطبان را به سمت بهره‌وری هدایت کنند

سه شنبه ۳۰ شهریور - فرهنگی

تهران- ایرنا- مدیرعامل خبرگزاری ایرنا گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در نهادینه‌شدن مفهوم بهره‌وری در کشور دارند، بنابراین رسانه‌های عمومی باید برای اجتماعی‌سازی فرهنگ بهره‌وری، برنامه‌ریزی داشته و سعی کنند اولویت‌های ذهنی مسئولان، سیاستگذاران، قانونگذاران و… را به سمت اهمیت و ضرورت بهره‌وری هدایت کنند.