رسانه نباید سلیقه‌ای عمل کند

رسانه نباید سلیقه‌ای عمل کند

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران – ایرنا – صاحب امتیاز پایگاه خبری «دیار میرزا» با تاکید بر اینکه قطعا سلیقه‌ها در رسانه متفاوت است، گفت: با این وجود اما رسانه نباید سلیقه‌ای عمل کند.