رسولی: شاکله اصلی لیست انتخاباتی شورای ائتلاف بسته شده است

رسولی: شاکله اصلی لیست انتخاباتی شورای ائتلاف بسته شده است

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- سخنگوی شورای ائتلاف گفت: شاکله اصلی لیست انتخاباتی این تشکل اصولگرا بسته شده و با نظر کارگروه ارزیابی با برخی از نمایندگان فعلی تهران خداحافظی می کنیم.