رشد ۵۱ درصدی کمک‌های نیکوکاران برای آزادی زندانیان نیازمند

رشد ۵۱ درصدی کمک‌های نیکوکاران برای آزادی زندانیان نیازمند

جمعه ۲۵ خرداد - ورزش

مدیر کل زندان‌های استان تهران گفت: تعداد زندانیانی که با کمک های نیکوکاران در سال گذشته آزاد شده اند، نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۱ درصد رشد داشته است.