رصدخانه‌های جدیدی که به شناسایی حیات در منظومه شمسی کمک خواهند کرد

رصدخانه‌های جدیدی که به شناسایی حیات در منظومه شمسی کمک خواهند کرد

شنبه ۰۲ تیر - سیاست

طی سال‌های آینده تعداد زیادی تلسکوپ جدید وجود خواهند داشت که می‌توانند به محققان در یافتن نشانه‌هایی از حیات در جهان خارج از منظومه شمسی کمک کنند.