رفع موانع تولید با کاهش فرایند صدور مجوز

رفع موانع تولید با کاهش فرایند صدور مجوز

پنج شنبه ۰۴ مرداد -

یک فعال تعاونی طولانی بودن روند صدور مجوز در بخش تولید و واردات بی رویه کالا را از جمله موانع پیش روی تولید عنوان کرد.