رقابت «انبار» ایرانی در جشنواره ترواک ترکیه

رقابت «انبار» ایرانی در جشنواره ترواک ترکیه

جمعه ۲۵ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- فیلم کوتاه «انبار» به جشنواره فرهنگی–هنری «ترواک» در ترکیه راه یافت.