رقابت درون اردویی برای وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد

رقابت درون اردویی برای وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد

پنج شنبه ۰۴ مرداد - ورزش

تهران- ایرنا- کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ایران ، رقابت انتخابی المپیک به صورت درون اردویی در وزن ۶۵ کیلوگرم بین امیرمحمد یزدانی و مرتضی قیاسی برگزار می شود.