رمان «ریشه ها» سومین کتاب مسابقات کتابخوانی «هشت بهشت»

رمان «ریشه ها» سومین کتاب مسابقات کتابخوانی «هشت بهشت»

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- رمان «ریشه ها» نوشته الکس هیلی به عنوان سومین کتاب مسابقات مجازی کتابخوانی «هشت بهشت» توسط سازمان جهاد دانشگاهی تهران معرفی شد.