رهبر ارکستر سمفونیک تهران قطعات کنسرت «از دنیای نو» را تشریح کرد

رهبر ارکستر سمفونیک تهران قطعات کنسرت «از دنیای نو» را تشریح کرد

پنج شنبه ۰۴ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- رهبر ارکستر سمفونیک تهران از انتخاب قطعات برای کنسرت «از دنیای نو» گفت.