روایت مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از وضعیت بیمه تامین اجتماعی اعضایش

روایت مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از وضعیت بیمه تامین اجتماعی اعضایش

شنبه ۰۴ تیر - اقتصادی

پوراحمدی از معرفی بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ نفر از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در سال ۱۴۰۰ به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.