روزی که ” قلم ” خون گریست

روزی که ” قلم ” خون گریست

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

بروجرد – ایرنا – جامعه رسانه ای ایران هرگز شنبه ۱۷ مرداد سال ۱۳۷۷ را فراموش نخواهد کرد، روزی که خانه امن کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان مورد حمله طالبان قرار گرفت و خون دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی در اوج مظلومیت بر زمین ریخت.