روز جهانی قدس از عوامل تأثیرگذار در جهان اسلام است

روز جهانی قدس از عوامل تأثیرگذار در جهان اسلام است

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - ورزش

علما و روحانیون استان کردستان طی بیانیه ای اعلام کرد که روز جهانی قدس از عوامل مهم تأثیرگذار در جهان اسلام بوده و در ذهن مسلمانان جهان هرگز فراموش نخواهد شد