روز شیراز، جشن شکوفایی تولیدات فرهنگی و هنری است

روز شیراز، جشن شکوفایی تولیدات فرهنگی و هنری است

سه شنبه ۲۹ خرداد - اقتصادی

شهردار شیراز رویدادهای هفته شیراز را جشن شکوفایی تولیدات فرهنگی و هنری توصیف و تصریح کرد: در برنامه‌های امسال از فعالیت‌های ویترینی و پروپاگانداهای پوچ خبری نیست و اغلب رویدادها به نوعی چیدن محصول بیش از دو سال برنامه‌ریزی و تلاش خواهد بود.