روز قدس بیانگر استمرار حمایت مسلمانان دنیا از آرمان‌های مردم فلسطین است

روز قدس بیانگر استمرار حمایت مسلمانان دنیا از آرمان‌های مردم فلسطین است

سه شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: روز قدس این پیام را به دنیا می دهد که مردم فلسطین تنها نبوده و مسلمانان دنیا به حمایت از مردم فلسطین ادامه خواهند داد.