روز پنجم نمایشگاه کتاب تهران، از دیدار وزیر فرهنگ با اهالی کتاب تا ادامه رضایت ناشران از مصلی

روز پنجم نمایشگاه کتاب تهران، از دیدار وزیر فرهنگ با اهالی کتاب تا ادامه رضایت ناشران از مصلی

دوشنبه ۱۵ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- در پنجمین روز نمایشگاه کتاب تهران، در آخرین ساعات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دیدار اهالی فرهنگ رفت، ناشران نیز در نظرسنجی ایرنا، اعلام کردند از برگزاری این رویداد فرهنگی در مصلی رضایت دارند.