روسیه ماژول جدید خود را به ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب کرد

روسیه ماژول جدید خود را به ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب کرد

پنج شنبه ۱۱ آذر - سیاست

روسیه ماژول جدید خود موسوم به “پریچال”(Prichal) را به سمت ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب کرد و اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، صبح روز جمعه ۲۶ نوامبر به این ایستگاه خواهد رسید.