رویوران: شلیک موشک از سوریه به سرزمین‌های اشغالی پیام مهمی منتقل کرد

رویوران: شلیک موشک از سوریه به سرزمین‌های اشغالی پیام مهمی منتقل کرد

سه شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

معاون سیاسی و بین الملل جمعیت دفاع از ملت فلسطین گفت: شلیک موشک‌ از جانب سوریه به سمت رژیم صهیونیستی و عبور آن از پدافند هوایی این رژیم، پیام بسیار مهمی منتقل کرد که اگر به تجاوز به سوریه ادامه دهد، امکان پاسخ وجود دارد.