رییس اداره اوقاف: تربت‌حیدریه نیازمند موقوفات جدید در حوزه آموزش و درمان است

رییس اداره اوقاف: تربت‌حیدریه نیازمند موقوفات جدید در حوزه آموزش و درمان است

یکشنبه ۳۱ تیر - فرهنگی

تربت‌حیدریه – ایرنا – رییس اداره اوقاف و امور خیریه تربت‌حیدریه گفت: مردم نیکوکار این شهرستان همچون دیگر نقاط خراسان رضوی به وقف‌ توجه و اهتمام دارند ولی با در نظر گرفتن نیازهای روز جامعه به موقوفات جدید بویژه در حوزه آموزش، درمان و رفع مشکلات معیشتی افراد آسیب پذیر نیاز داریم.