رییس جامعه مبلغین: از ایجاد ناامیدی در میان اقشار مردم به شدت جلوگیری شود

رییس جامعه مبلغین: از ایجاد ناامیدی در میان اقشار مردم به شدت جلوگیری شود

یکشنبه ۱۳ فروردین - فرهنگی

تهران- ایرنا- رئیس جامعه مبلغین گفت: باید از القائات دشمن و ایجاد ناامیدی در میان اقشار مردم به شدت جلوگیری شود. این کار به طور بسیار جدی باید از عهده جامعه مبلغین بر بیاید.