زائران خانه خدا با چه کسی تجدیدعهد می‌کنند؟

زائران خانه خدا با چه کسی تجدیدعهد می‌کنند؟

پنج شنبه ۰۴ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- امام باقر(ع) درباره جایگاه کعبه فرمود: فرمان داده شد تا مردم به سوی این سنگ‌ها (کعبه) بیایند و بر گِرد آن طواف کنند و سپس به حضور ما آمده، با ما تجدید عهد کنند.