زاینده‌رود و باتلاق گاوخونی میراث ملی است؛ حق‌آبه آنها داده شود

زاینده‌رود و باتلاق گاوخونی میراث ملی است؛ حق‌آبه آنها داده شود

یکشنبه ۰۵ تیر - سیاست

مدیرکل زمین‌شناسی مرکز اصفهان با اشاره به تنش آبی در زابنده رود به دلیل تغییر اقلیم، گفت: کاهش حجم سالانه آورد این حوضه آبریز موجب افزایش برداشت بی رویه آب‌های زیر زمینی و در نتیجه افزایش چشمگیر پدیده فرونشست در این استان شده است.