زدودن پیری از چهره با شنبلیله/تولید آزمایشی دارویی برای کاهش التهاب کووید-۱۹

زدودن پیری از چهره با شنبلیله/تولید آزمایشی دارویی برای کاهش التهاب کووید-۱۹

یکشنبه ۳۱ تیر - علمی

در رویداد دوشنبه‌های استارت‌آپی صندوق نوآوری و شکوفایی ۶ محصول استارت‌آپی در حوزه سلامت معرفی شدند.