«زنان عاشورایی» در کتاب‌فروشی‌ها

«زنان عاشورایی» در کتاب‌فروشی‌ها

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا-  کتاب «زنان عاشورایی» عنوان اثری است که در خود، سوانحِ احوالِ جمعی از بانوان شجاع و متخلق به اخلاق علوی و حسینی را دارد.