ساخت ترمینال جدید فرودگاه امام خمینی (ره) +جزئیات

ساخت ترمینال جدید فرودگاه امام خمینی (ره) +جزئیات

شنبه ۲۶ خرداد - اقتصادی

ترمینال جدید فرودگاه امام خمینی (ره) که مراحل ساخت آن امسال آغاز می شود حدود ۲.۵ میلیون یورو سرمایه برای آن پیش بینی شده و قرار است ظرفیت جابجایی مسافر را به ۶۰ میلیون نفر در سال برساند.