سازمان آینده پژوهی مطالعات جهان اسلام راه‌اندازی شود

سازمان آینده پژوهی مطالعات جهان اسلام راه‌اندازی شود

سه شنبه ۰۹ آذر - فرهنگی

تهران – ایرنا – یک استاد دانشگاه پیشنهاد کرد تا سازمان آینده پژوهی مطالعات جهان اسلام به ویژه در حوزه جمعیت شناسی زیر نظر سازمان همکاری‌های اسلامی تاسیس شود.