ستاد تنظیم بازار تا پایان سال هیچ درخواست افزایش قیمتی را بررسی نمی کند

ستاد تنظیم بازار تا پایان سال هیچ درخواست افزایش قیمتی را بررسی نمی کند

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - ورزش

جلسه ستاد تنظیم بازار ظهر امروز(چهارشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار و در آن تاکید شد که ستاد تنظیم بازار تا پایان سال هیچ درخواست افزایش قیمتی را بررسی نمی کند.