سفارش‌های امیرمومنان (ع) برای بشریت

سفارش‌های امیرمومنان (ع) برای بشریت

شنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- هنگامی که حضرت علی‌ (ع) در بستر شهادت قرار گرفت، خطاب به فرزندش امام حسن(ع) و هر کسی که وصیت نامه حضرت به دستش می‌رسد، سفارش‌هایی کرد و پس از پایان وصیت پیوسته می‌گفت «لاإله إلاّاللَّه» تا وقتی که روح مقدسش به ملکوت اعلی پیوست.